niedziela, 2 grudnia 2012

Rzeczpospolita reklamowa

W ostatnim Uważam Rze Jacek i Michał Karnowscy przeprowadzili wywiad z Wojciechem Reszczyńskim  - dziennikarzem ale także (m.in.) założycielem i prezesem Radia WaWa.  Boję się, że odbiorcy moich tekstów i regularni czytelnicy tego periodyku to zbiory rozdzielne także pozwoliłem sobie przytoczyć najważniejsze tezy interlokutora przesłuchiwanego przez znakomite dziennikarskie rodzeństwo. Oto one:  "Nie przewidziałem, że agencje reklamowe reprezentujące swoich klientów, będą prowadziły własną politykę reklamową wspierania lewicowych, postkomunistycznych mediów" i dalej "Agencje i reklamowe i domy mediowe tworzyli w latach 90, w olbrzymiej większości, potomkowie tych, którzy wyjechali z Polski w roku 1968. Po upadku PRL mieli zdobytą na Zachodzie wiedzę, wykształcenie, a także pieniądze na start oraz swoje rodzinne sympatie i fobie. Do dziś decydują, do kogo popłyną pieniądze, a do kogo nie. Dlatego wspierają media im bliskie a pozostałe blokują. Ale kłopot z mediami mamy oczywiście nie tylko my. Podobnie jest w innych krajach postkomunistycznych, W Czechach, na Słowacji, na Węgrzech. W tych wszystkich krajach medialny kapitał zachodni, zwłaszcza niemiecki służy utrwaleniu słabości tych państw, a nie ich wzmocnieniu. "
Mam w sumie jeden jedyny komentarz do tego co powyżej. Chciałbym by nasza branża była tak ideowa jak widzi to Wojciech Reszczyński. Litościwie pomińmy kwestie samych idei, szczególnie takich jakie rodzą się w głowie tego pana.